Category Archives: Ẩm thực Cà Mau

Nằm ở vùng ven biển cực Nam đất nước ta, Cà Mau từng là vùng rừng thiêng nước độc, không người sinh sống. Vùng đất này đã góp nên nhiều món ăn ngon cho nền ẩm thực Việt Nam.