Cá lòng tong tươi/khô lòng tong

Xuất xứ: Tiền Giang

Qui cách: Gói 500gr

130.000 225.000 

Cá lòng tong tươi làm sẵn giao hàng HCM, khô cá lòng tong Sông Tiền làm kiểu gia đình giao thu tiền toàn quốc.

Xóa
cá lòng tong
Cá lòng tong tươi/khô lòng tong