Rượu Phú Lễ Bến Tre

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Chai 500 ml

70.000 490.000 

Rượu Phú Lễ đã nổi tiếng khắp cả nước từ lâu, được coi là một trong tam đại danh tửu của Miền Tây gồm rượu Phú Lễ, rượu Xuân Thạnh (Trà Vinh) và rượu Gò Đen (Long An). Ngày xưa từng là loại rượu tiến cho bậc vua chúa dùng.

Xóa
rượu phú lễ
Rượu Phú Lễ Bến Tre