Hiển thị tất cả 11 kết quả

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Túi 10 cái 420 Gram

50.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Túi 1/2 ký hút chân không

90.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Gói 500 Gram

110.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Chai

65.000 190.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Chai 500 ml

70.000 490.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Hộp 7 miếng

85.000 125.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Túi 10 cái

85.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Xấp 10 cái

55.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Hộp 500 gram

40.000 195.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Chai 300 ml

105.000 

Xuất xứ: Bến Tre

Qui cách: Hộp 200 gram

74.000