Bưởi 5 Roi

Bưởi 5 Roi: Vĩnh Long, bưởi là cây trồng phổ biến được trồng tập trung chuyên canh như vùng bưởi Bình Minh, hoặc trồng xen với các loại cây ăn trái khác. Diện tích canh tác hiện nay là 7.701 ha, với tổng sản lượng hàng năm trên 70 ngàn tấn, với nhiều chủng loại giống như bưởi 5 Roi, bưởi Da xanh, bưởi lông, v.v… Đặc biệt trong đó Bưởi 5 Roi Bình Minh, Vĩnh Long là giống bưởi ngon nổi tiếng ở Đồng bằng sống Cửu Long, nhiều năm liền được bình chọn là giống bưởi ngon tại các kỳ hội thi trái ngon.
Bưởi 5 Roi quả có dạng quả lê hoặc hơi tròn, đường kính trung bình 15 – 20 cm có khi đạt 30cm, vỏ ngoài dầy 2 – 2,5 cm màu xanh hơi vàng, khi chín có màu vàng tâm quả rỗng, trên vỏ nổi nhiều tuyến dầu, bề mặt vỏ nhám và vỏ trở nên mỏng hơn. Múi lớn, tép có màu hơi vàng trong mọng đầy nước. Hương vị ngọt thanh không the đắng, độ ngọt Brix từ 9.3- 10.5. Độ chua pH~4.12. Hột thường không có hoặc chỉ là dạng lép, đôi khi có vài hột có nhiều cạnh màu hơi vàng.