Rượu Xuân Thạnh

Xuất xứ: Trà Vinh

Qui cách: Chai 520ml

Rượu Xuân Thạnh (Trà Vinh) cùng với rượu Phú Lễ và Rượu Gò Đen là 3 loại rượu được dân miền tây yêu thích. Cửa hàng giao rượu Xuân Thạnh trên toàn quốc. Ngoài ra, cửa hàng còn nhiều danh tửu miền nam khác.