Gạo thơm hoa lài

Xuất xứ: DSMT

Qui cách: Túi 1 kg