Cá hô nguyên con

Xuất xứ: An Giang

Qui cách: Con 8-20kg

430.000 

Cá hô nuôi bè từ An Giang trọng lượng khoảng 8-10kg/con, bán nguyên con sống

cá hô
Cá hô nguyên con

430.000