Hiện chúng tôi nhận các bạn gốc miền tây cho các vị trí như sau:

Nam sinh viên giao hàng
Lương thỏa thuận
Yêu cầu có xe máy, biết đường thành phố HCM.

Nữ sinh viên biên tập bài viết
Biên tập các bài viết về văn hóa, du lịch, ẩm thực miền tây
Lương thỏa thuận
Yêu cầu có laptop riêng, có khả năng viết văn.
Ứng viên hãy mang theo thẻ sinh viên liên hệ trực tiếp với cửa hàng.

Quản trị website
Cần một bạn yêu thích nhạc vàng để thiết kế, vận hành website nhacsen.com.vn

Nghệ nhân cổng cưới
Nghệ nhân có thể làm cổng cưới lá dừa ở các tỉnh

Liên hệ email megabana@gmail.com