Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Kính gửi: quý cơ quan hữu quan

ĐƠN GIỚI THIỆU CÔNG TÁC

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của TTCP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản pháp luật.
Căn cứ văn mới nhất ngày 15/8 của UBND Tp.HCM về việc hướng dẫn đối với Shipper cửa hàng thiết yếu.

Cửa hàng Đặc Sản Miền Tây trân trọng giới thiệu bà NGUYỄN THỊ THÔI

Là: trưởng nhân viên giao nhận của cửa hàng

Cửa hàng ĐẶC SẢN MIỀN TÂY là cơ sở kinh doanh thực phẩm thiết yếu (gạo, gia vị, khô, mắm…) được Sở Công Thương Tp.HCM chứng nhận đưa vào danh sách cửa hàng thực phẩm thiết yếu (xem bên dưới). Ông Việt theo chỉ thị của Cửa hàng trưởng nhận, giao hàng trong nội ô thành phố.

Thông tin website của Sở Công Thương Tp.HCM

Thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ Chủ cơ sở – Nguyễn Thị Kim Trang, SĐT: 0907 038 280

Trân trọng cảm ơn