NghesandacsanomienTay1_1133_680_669

Bơi xuồng săn chuột đồng tồn tại hơn 40 năm tại xã Hòa Mỹ.

Bơi xuồng săn chuột đồng tồn tại hơn 40 năm tại xã Hòa Mỹ.

Bơi xuồng săn chuột đồng tồn tại hơn 40 năm tại xã Hòa Mỹ.

Both comments and trackbacks are currently closed.