1913878_10200888338807334_9145065195202684569_n

Nhân viên cửa hàng viếng thăm vườn tiêu Đức Ninh, một trong những vườn tiêu nổi tiếng nhất Phú Quốc

Nhân viên cửa hàng viếng thăm vườn tiêu Đức Ninh, một trong những vườn tiêu nổi tiếng nhất Phú Quốc

Nhân viên cửa hàng viếng thăm vườn tiêu Đức Ninh, một trong những vườn tiêu nổi tiếng nhất Phú Quốc

Both comments and trackbacks are currently closed.