măng le khô

măng le khô

Măng này đặc ruột, bùi, cho vị ngọt, không chát hay đắng

măng le khô

Both comments and trackbacks are currently closed.